ZEEUWS MUZIEKFESTIVAL - HISTORIE

1960
Eerste "zaalconcours" georganiseerd door de toenmalige "Bond van Harmonie- en Fanfareverenigingen in Zeeland". Verenigingen speelden een inspeelwerk en twee concourswerken, beoordeling in 7 rubrieken met maximaal 280 punten totaal.
Voor de vereniging met de meeste punten was er een wisselbeker beschikbaar. Deze mocht worden behouden na drie achtereenvolgende overwinningen of vijf keer in totaal. De allereerste wedstrijd werd gewonnen door Vlijt & Volharding uit Oost-Souburg.
De eerste vijf jaar kon men alleen meedoen indien men ook had deelgenomen aan het bondsconcours. Deze bondsconcoursen vonden plaats in de openlucht!

1963
Excelsior wint voor de derde achtereenvolgende keer de wisselbeker en mag als eerste vereniging de beker definitief behouden.

1965
Met het samengaan van de bond met de KNF, voerde de "Zeeuwse Bond KNF" de KNF puntentelling in, 6 rubrieken, maximaal 120 punten totaal.

1969
Vanaf dit moment speelden deelnemers een inspeelwerk en één werk uit het groot repertorium behorend bij de afdeling waar ze in thuis hoorden. Het eerste jaar waren maximaal 60 punten te verdienen, daarna 120 punten van twee juryleden bij elkaar opgeteld.
De naam werd veranderd in "Vrij Winterconcours".

1992
Invoering podiumoptredens SDM naast het concours voor de HaFaBra-ortkesten. Voor de slagwerkgroepen is er een aparte wisselbeker.

1994
De naam werd gewijzigd van "Vrij Winterconcours" in "Winterfestival".
Alleen bij bondsconcoursen is de promotie/degradatie regeling van toepassing en om verwarring te voorkomen had KNFM besloten dat alle wedstrijden van de KNFM anders dan de officiële bondsconcoursen, ook niet meer met "concours" mochten worden aangeduid, maar met festival.

2000
Invoering nieuwe puntentelling met 10 rubrieken en een maximum van 100 punten totaal.

2004
Vanwege de steeds verder naar het voorjaar verschoven datum, opnieuw een andere naam: "Lentefestival".

2006
Invoering aparte wisselbeker voor de Jeugdorkesten.

2008
Eind 2007 kondigt KNFM afdeling Zeeland aan dat men de opzet van het Lentefestival drastisch wil wijzigen. Als reden geeft men aan: "Doelstelling van het Zeeuws Festival is nog steeds om verenigingen (HaFaBra en SMP) een podium te bieden om ervaring op te doen of om te laten beoordelen op welk niveau de muziekwerken worden uitgevoerd...... In de huidige opzet lijkt de strijd om de wisselbekers doel op zich te zijn geworden. Dit is geen juist uitgangspunt van het festival."
De wijzigingen houden onder andere in dat de wisselbeker(s) vervallen, er kan deelgenomen worden zonder toekenning van punten en er vindt loting plaats voor de volgorde van optreden, orkesten van alle afdellingen door elkaar.
Deze voorgestelde wijzigingen, inclusief een slecht gekozen datum voor het festival, doet veel stof opwaaien tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Het gevolg is dat er in 2008 geen Zeeuws Festival plaatsvindt.

2009
De in 2008 aangekondigde wijzigingen worden deels ingevoerd. De plannen om de wisselbekers te laten vervallen en de volgorde van optreden op de dag zelf te bepalen middels loting heeft men laten vallen. De naam verandert wel in Zeeuws Muziekfestival en orkesten kunnen deelnemen op basis van enkel een advies van de jury, zonder toekenning van punten. Na ieder optreden is er voor de dirigenten de gelegenheid bij de juryleden langs te gaan voor mondelinge adviezen.
KNFM afdeling Zeeland hoopte met een vernieuwde opzet meer deelnemers te trekken. In die zin lijken de wijzigingen niet te zijn geslaagd, het aantal deelnemers is blijven steken op negen. Ook heeft geen enkele deelnemer gebruikgemaakt van de optie om deel te nemen zonder toekenning van punten.

2010
Vanaf 2010 worden er geen wisselbekers meer uitgedeeld.

2011
Er hebben zich slechts drie verenigingen aangemeld voor het festival, te weinig om het door te laten gaan. Mogelijk was de gekozen datum, 5 februari, hiervan de oorzaak. Ongetwijfeld vonden veel verenigingen de beschikbare voorbereidingstijd na hun Kerst- of Nieuwjaarsconcerten te kort.
De drie verenigingen die wel hadden aangemeld waren: Excelsior Kloetinge, Brassband Middelburg en ONDA Ritthem. Zij besloten als alternatief zelf maar een Zeeuws Brassbandconcert te organiseren in het Atrium van Ter Reede te Vlissingen.

<< Terug: naar openingspagina Zeeuws Muziekfestival.
>> Overzicht: van alle jaargangen de datum, plaats, de muziek die Excelsior speelde, behaalde punten (omgerekend naar huidige puntentelling), plaatsing, totaal aantal deelnemers en de vereniging die de wisselbeker behaalde.
>> Totaalklassementen: aantal keer de wisselbeker per vereniging en per dirigent.

 


home